سفارش تبلیغ
صبا

دانستنی‏ها

 کره زمین تاریک‌تر می‌شود

مطابق تحقیقات آتسومو اومورا  از انستیتوی تکنولوژی سوئد، میزان تابش اشعة زندگی بخش خورشید به کرة زمین، ده درصد کمتر شده است . اگرچه اطلاعات او مربوط به سال 1985 است اما این پدیده به تازگی به طور جدی مورد  توجه قرار گرفته است. تاکنون دلایل و نیز نتایج "تاریک شدن جهان" ناشناخته مانده است . متخصصین آب و هوا حدس می زنند که آلودگی هوا یا گرم شدن تدریجی کرة زمین می تواند دلیل چنین پدیده ای باشد .